Uitsaaidienste

Lewendige Beelduitsending

Lewendige Klankuitsending

Video opnames

Klankopnames

Annlin: 9:00 Bellville: 9:30 & 18:30 Matlabas Bloemhof/Christiana
Bellville-Oos Bellville-Oos Oos-Moot Carletonville
Benoni Centurion Oranjerivier Oos-Moot
Bloemfontein-Suidheuwels 9:00 & 18:00 Graaff-Reinet: 9:30 Rooihuiskraal Phalaborwa
Brits Meyerspark: 9:30 Vredenburg/Saldanha Postmasburg
Centurion Newcastle Potchefstroom
Empangeni Rietvallei   Rooiwal
George Waterkloofrand    
Hartbeespoort      
Kaapstad      
Kameeldrif 9:00 en 18:30      
Krugersdorp Youtube Facebook      
Linden      
Mosselbaai - Sondae 9:30      
Nelspruit  
Odendaalsrus      
Oos-Moot: 9:00 & 18:30      
Oranjerivier      
Pretoria      
Potchefstroom Die Bult: 9:30 English 10:30      
Potchefstroom-Suid      
Randburg 9:00 & 18:00; English 11:00      
Rietvallei      
Strand: 9:00 & 18:30 (kwartaal)      
Vaalharts      
Waterkloofrand: 9:00 & 18:30      
Walvisbaai/Swakopmund      
Wapadrant: 8:30      
Welkom      
Wonderboompoort: 9:00 & 18:00      

Kerksang

Hieronder is kerksang wat gebruik kan word waar dienste vooraf opgeneem word en kerksang deel van die oordenking moet wees.

Hier is kerksang vanaf die CD "Feessinode sing"asook "Leer my Heer - Uit die skatkis van die Psalms"- uitgegee deur die CJBF. Dit is in hoë kwaliteit (groter as 160kbps)

Indien u enige soortgelyke opnames deel hiervan wil maak, kontak asseblief die webmeester.

Klik hier vir die CD's van Instituut vir Christelike Onderwys